Chiều ngày 11/10, Ban Giám hiệu phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Tịnh Thới tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020. Th...